top of page
Zoeken
  • Kemal Rijken

Belgische boeklancering met gastcollege aan UGent

Onder koning Filip is de Belgische monarchie stabiel. In 2024 staat weer een ‘Moeder aller verkiezingen’ voor de deur met vermoedelijk een moeilijke regeringsvorming, waarin de koning een belangrijke rol moet spelen. Daarom is het verstandig alvast een gesprek te voeren over de rol van de koning en over de toekomst van de monarchie.


Carl Devos organiseert met Kemal Rijken dat gesprek aan de UGent, via een gastlezing en aansluitend debat. Bekijk beiden hier terug.


Op 15 november 2023, Koningsdag, gaan oud-CD&V-voorzitter Joachim Coens, gewezen federaal parlementsvoorzitter en oud-minister Herman De Croo, historicus Jan Velaers en politicoloog Carl Devos in gesprek over de Belgische monarchie en haar rol in de hedendaagse samenleving en politiek. Het debat wordt gehouden aan de UGent, waar auteur en historicus Kemal Rijken zijn nieuwe boek ‘Monarchie’ zal presenteren. Met moderator Flip Feyten zullen ze hun licht laten schijnen over de Belgische monarchie. 

Over de avond

België is een van de weinig overgebleven landen in Europa met een relatief grote politieke rol voor de monarchie. Koning Filip en zijn adviseurs werken iedere dag aan hun contacten in het landsbestuur, op verschillende beleidsniveaus. Het doel: een zo goed mogelijke liaison zijn voor het geval de politiek Filip nodig heeft als scheidsrechter, formatiebegeleider of crisisbezweerder. Tegelijkertijd wil de vorst er voor alle Belgen zijn, zowel in het binnen- als buitenland.Is deze vorm van besturen echter nog wel van deze tijd? In een gastcollege aan de UGent vertelt Kemal Rijken over de politieke rol die de vorsten hebben gespeeld na de Koningscrisis van 1944-1951. Welke lessen kan koning Filip kan trekken uit het handelen van zijn drie laatste voorgangers. Hij vertelt over hoe de huidige vorst zijn politieke netwerk organiseert en welke rol hij thans nog kan en mag spelen.


Ook kijkt Rijken naar de toekomst: naar 200 jaar België. Hoe kan de Belgische monarchie er na een mogelijke nieuwe staatshervorming uitzien? En is de monarchie dan nog van nut? De Belgische monarchie heet onder koning Filip stabiel te zijn en speelt zijn rol in het spectrum van de Wetstraat. In 2024 staat echter weer een ‘Moeder aller verkiezingen’ voor de deur met vermoedelijk een zware formatie erna. Daarom is het verstandig alvast een gesprek te voeren over de rol van de koning en over de toekomst van de monarchie.


Kemal Rijken is als Nederlandse auteur niet onbekend met België. Voor verschillende media schreef hij over zaken die in de Belgische politiek en samenleving spelen, maar ook schreef hij het boek ‘Eigen Volk’, dat onder meer gaat over het rechts-nationalisme in Vlaanderen. Rijken treedt in Nederlandse media op als duider van de Belgische politiek en is Belgofiel: hij volgt het land sinds 1993 en kent daardoor de uitdagingen en problemen van de Belgen.


Voor het boek ‘Monarchie’ sprak Rijken met verschillende Belgische oud-politici en andere spelers, onder wie Herman De Croo, Mark Eyskens, Stefaan De Clerk, Siegfried Bracke en Yves Desmet. Ook verleende het hof medewerking aan zijn boekwerk en ging Rijken ‘mee op stap’ met koning Filip en koningin Mathilde.

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page