top of page

Over Kemal Rijken.

Foto Jelmer de Haas

Kemal Rijken (1980) is schrijver en publicist. Hij maakt non-fictie boeken over politiek, maatschappij en geschiedenis. Tevens komt hij op radio en tv om te spreken over verschillende onderwerpen en werkt hij voor diverse opdrachtgevers in de media en daarbuiten. 

In 2023 verscheen zijn boek 'Monarchie, koningshuizen in Europa vanaf 1940, geschiedenis, uitdagingen en overlevingskansen'. Het boek verhaalt over de ontwikkeling van de moderne Europese monarchieën vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Rijken kijkt naar hoe de vorstenhuizen omgaan met de democratie, politiek, moderniteit en maatschappij. Ook probeert hij een antwoord te geven op de vraag of er in de toekomst nog monarchieën in Europa zullen zijn.

 

Eveneens schreef Rijken het boek 'Eigen Volk', dat verhaalt over de opkomst van het rechts-nationalisme in Europa en waarvoor hij de kopstukken van de beweging interviewde. In 2016 schreef hij 'Van der Laan, biografie van een burgemeester', waar twee jaar later een herziene editie van uitkwam. Verder maakte Rijken de boeken 'Lastig en Levendig', 'De Westermoskee en de geschiedenis van de godsdienstvrijheid', 'De Mystery Burger' en 'Roma'. Dit laatste boek gaat over de geschiedenis van de Nederlandse Sinti en Roma. 

Naast zijn werk als schrijver is Rijken actief als publicist, moderator en consultant. Zo werkt hij onder andere voor de bladen HP/DeTijd en De Groene Amsterdammer, waarvoor hij onderzoeksartikelen schrijft. Voor die laatste titel heeft hij de online rubriek 'Eigen Volk' verzorgd. Ook is Rijken onder meer actief voor het blad Binnenlands Bestuur en de Joodse nieuws- en achtergrondensite Jonet.nl.

 

Daarnaast is hij presentator van 'Het Kamergesprek', een politieke talkshow die wordt uitgezonden op NPO Politiek en Nieuws, en op Salto Amsterdam. In dit informatieve en educatieve programma worden parlementaire debatten uitgelegd. Tegelijkertijd is Rijken werkzaam als presentator van 'Gesprek aan de Amstel', een tv-programma waar hij diepte-interviews verzorgd. Onder meer prins Maurits van Oranje, politicus Boris Dittrich en pianiste Iris Hond waren hier te gast. Het wordt uitgezonden op AT5 en Salto.

Rijken is geschiedkundige en politicoloog. Na zijn middelbare school in Nijmegen ging hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam studeren. Bij dezelfde instelling studeerde hij later politicologie en volbracht hij de postdoctorale master Journalistiek en Media. Rijken liep stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en toenmalig Dagblad de Pers. Later werkte hij als stadsverslaggever in Amsterdam voor het Algemeen Dagblad (2008-2011) en voor dagblad Metro (2011-2015), en was hij presentator van het politieke programma AmstelPolis (2015-2021). 

 

Kemal Rijken was tevens vice-voorzitter van de Vereniging Online Journalisten Nederland (VOJN) Hij woont en werkt in Amsterdam, maar is voor zijn werk ook in het buitenland actief.

bottom of page