top of page
Zoeken
  • Kemal Rijken

PVV’ers mochten niet bij Le Pen zitten - recensie Wynia's Week


Wikipedia

'Historicus Kemal Rijken heeft een nieuw boek geschreven: ‘Eigen volk: Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde’. Om maar met de deur in het Europese huis te vallen: een mooi boek, dat duidelijk zoveel mogelijk politiek-correcte vooringenomenheid vermeden heeft. Rijken is nadrukkelijk gegaan voor datgene wat een historicus behoort te doen: het beschrijven, analyseren en vastleggen van geschiedenis, om eventueel lering te kunnen trekken voor heden en toekomst, zonder verdere beoordelende prietpraat.

Rijken heeft daartoe heel wat kilometers moeten afleggen, me dunkt. Dan had hij het bij zijn levensbeschrijving van Amsterdams oud-burgemeester Van der Laan aanmerkelijk eenvoudiger. Het siert de auteur dat hij niet van achter zijn bureau een aantal digitale bronnen heeft geraadpleegd, maar daadwerkelijk erop uit is gegaan om de betrokkenen –voor zover relevant en nog in leven – te ontmoeten en interviewen. Daarmee heeft hij nieuwe feiten boven water gehaald die anders wellicht onbekend waren gebleven. Bovendien heeft hij feiten kunnen checken bij meerdere bronnen en dat is zeker in deze tijd van groot belang.

Het boek behandelt in grote lijnen het ontstaan, de ontwikkeling, de werkwijze en de huidige stand van zaken betreffende de ‘nationalistische’ ofwel ‘populistische’ partijen in ons werelddeel. Dat alleen al is boeiend om te lezen, als onderdeel van de politieke en – laten we dat vooral niet vergeten – democratische geschiedenis van ons werelddeel.2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page