top of page
Zoeken
  • Kemal Rijken

Marion Pauw: "Pestprotocollen kunnen beter" - Gesprek a/d Amstel (AT5 - Salto)

Als het aan schrijfster Marion Pauw ligt, moeten Amsterdamse schoolbesturen aan de bak. In 'Gesprek aan de Amstel', het interviewprogramma met Kemal Rijken op AT5 en Salto, zegt ze dat de pestprotocollen op scholen in Amsterdam lang niet afdoende zijn. In de anti-pest-plannen, die door de overheid worden gestimuleerd, staat wat er moet gebeuren om gepeste leerlingen te beschermen. Zo moeten pesters worden aangesproken op hun gedrag, maar staat er niet wat met de potentie van de pesters te doen is. Dat is een gemiste kans, vindt Pauw.
"Als je kijkt naar pestprotocollen in Amsterdam, ligt de nadruk vaak bij de persoon die gepest wordt. Die moet naar weerbaarheidstrainingen en dan allerlei vaardigheden opdoen. De pesters worden wel op hun gedrag aangesproken, maar hoeven vaak niet allerlei trainingen te ondergaan om hun gedrag te veranderen," legt Pauw uit. Uit onderzoek blijkt dat pesters 'natuurlijke leiderschapskwaliteiten hebben, maar die verkeerd benutten'. Pauw: "Zeg gewoon tegen een pester: joh, jij hebt kennelijk het vermogen om invloed uit te oefenen op een groep mensen. Hoe zou je dat positief in willen zetten?"


In groepen zitten vaak een paar 'leiders' die de sfeer bepalen, omdat ze dominanter zijn dan anderen. Zij zetten de toon. De mate van pesten, buitensluiten of ander negatief gedrag in een groep worden vaak door hen bepaald. In de Amsterdamse pestprotocollen ziet Pauw hier nog te weinig van terug. "Daar ligt een waanzinnige gemiste kans. Dit zijn de leiders van morgen. Wat voor mensen wil je? Mensen die op een negatieve manier hun leiderschap uitoefenen of mensen die oog hebben voor anderen en op een positieve manier omgaan met hun natuurlijke dominantie?"


Marion Pauw is ervaringsdeskundige. In Gesprek aan de Amstel vertelt ze hoe moeilijk zij het vroeger zelf had op school. Ook gaat ze in op haar ervaringen in het tv-programma Expeditie Robinson. Daar werd ze buitengesloten en al gauw weggestuurd. Voor haar boek Tijgerlelie, dat in 2023 verscheen en over negatief groepsgedrag gaat, verdiepte ze zich in pesten, buitensluiten en groepsdynamieken in het bijzonder. Pauw constateert dat het niet alleen voorkomt op scholen en de werkvloer, maar ook in bejaardenhuizen.


In het interview blikt Marion Pauw terug op het jaar 2023 en op haar levensloop. Ze woont tegenwoordig afwisselend in Amsterdam en Spanje. De hoofdstad is voor haar soms te druk om te schrijven, maar is gelukkig nog wel goed om inspiratie op te doen voor haar thrillers. "Het stressniveau in Amsterdam is ontzettend hoog." Pauw constateert dat mensen een kort lontje hebben en niet goed luisteren naar elkaar.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page